Fremme interaktion mellem lokalsamfund og nyankomne flygtninge/indvandrere

 

 

ARTEM-PROJEKTETS MÅL

ARTEM-projektet arbejder for at forbedre integrationen af flygtninge/indvandrere i lokalsamfundet gennem 3 nøgleindsatser:

 • styrke de interkulturelle kompetencer hos de fagpersoner og frivillige, som møder flygtninge/indvandrere
 • øge færdighederne hos flygtninge/indvandrere
 • skabe forbindelser mellem de lokale og flygtninge/indvandregrupper

Projektet benytter sig af et system til udveksling af FRIVILLIGE tjenester, som finder sted via den online platform ”ARTEM ACCESS” for at understøtte at målene opnås. Ved at udbrede projektets succes og resultater vil der blive skabt en masse nye muligheder, der involverer nye partnerskaber, ved at overgive en eksemplarisk model, der kan føres videre end resultaterne selv. Andre organisationer vil være i stand til at drage nytte af aktiviteterne og erfaringerne i dette projekt.

ARTEM-PROJEKTETS DELMÅL

 • At skabe et overblik over træningsbehov hos de, der arbejder og møder nyankomne flygtninge/indvandrere, særligt når det kommer til interkulturelle emner
 • At udvikle en holistisk træningsproces til lokalsamfund og deres nyligt ankomne, for at bidrage til en bedre social (og faglig) integration, i form af FOKUSGRUPPER, som gør det muligt at lære om nuværende praksis og færdigheder, behov og erfaringer
 • At udvikle et træningsværktøj til flygtninge/indvandrere gennem historiefortælling via digital kortlægning. Det såkaldte DIGITALE STORYMAPPING. Dette for at forbedre anerkendelsen af deres egen «Artem» (talent, know-how, færdigheder, erfaringer…). Dette værktøj vil guide det sidste resultat af projektet, den DIGITALE PLATFORM
 • At udvikle en FLERSPROGET PLATFORM til udvekslinger mellem lokalsamfund og flygtninge/indvandrere ud fra konkrete handlinger baseret på deres kompetencer og viden

Artem i aktion

 

 • Resultater 1
 • UNDERSØGELSE
  kontekst og muligheder
 • Fokusgrupper
 • Flygtninge & Indvandrere
 • Fagpersoner & Frivillige
 • Interkulturelle kompetencer
 • Lokalsamfund
 • Resultater 2
 • STORY MAPPING
  personlig visuel historie
 • Migrationshistorier
 • Historiefortællingsværktøjer
 • Uformel Lærin
 • COV'ON digitalt værktøj
 • Digital storymapping
 • Resultater 3
 • TRÆNINGER
  Interkulturelt program
 • Flygtninge & Indvandrere
 • Eksperimenterende Læring
 • Interkulturel bevidsthed
 • Interkulturelle kompetencer
 • Træningsaktiviteter
 • Resultater 3
 • TRÆNINGER
  Interkulturelt program
 • Fagpersoner & Frivillige
 • Eksperimenterende Læring
 • Interkulturel bevidsthed
 • Interkulturelle kompetencer
 • Træningsaktiviteter
 • Resultater 4
 • ARTEM ACCESS
  Tidsbank
 • Flygtninge & Indvandrere
 • Lokalsamfund
 • Frivillige tjenester
 • Udveksling af færdigheder
 • Inklusion & Integration
 • Resultater 5
 • POLICY PAPER
  anbefalinger
 • EU beslutningstagere
 • Lokale myndigheder
 • NGOer
 • ARTEM tilgangen
 • Integration i lokalsamfundet

 

Dansk

ARTEM internationale partnerskab

Vi agerer lokalt, vi tænker europæisk. Samlet i forskellighed.

Pistes-Solidaires
Frankrig
L'Accorderie
Frankrig
Replay Network
Italien
PINA
Slovenien
VIFIN
Danmark
CATRO
Bulgaria
VEREIN Multikulturell
Østrig
MUNDUS
Spanien